Årsmødet samler medlemmerne

Årsmødet er den begivenhed, som én gang om året samler FSDs medlemmer på tværs af kommuner og forvaltningsområder. Årsmødet finder sted over to dage og har et aktuelt velfærdstema til debat, som underbygges af veloplagte og kvalificerede oplægsholdere: Forskere, ledere, velfærdseksperter – og gerne også en eller flere ministre.

Årsmødet byder selvfølgelig også på muligheden for kollegial sparring og networking. Der er desuden altid et udvalg af bemandede udstillingsstande, som demonstrerer og udbyder nye produkter på velfærdsområdet - fra softwareløsninger over velfærdsrobotter til konsulentydelser.

På Årsmødet afholdes også foreningens generalforsamling, hvor medlemmerne bl.a. vælger formand hvert andet år og har mulighed for at spørge ind til foreningens virke det forgange år.

Årsmødet 2017: Hvem er inde - og ude?

Årsmødet 2017 finder sted den 16.-17. november på Scandic Sluseholmen i København under temaet "Ledelse af fremtidens velfærd: Hvem er inde – og ude?"
For: Det danske velfærdssamfund forandrer sig hastigt i disse år. Borgerne skal bidrage til at samskabe velfærden, serviceniveauer og ydelser er under pres, og kravene om modernisering og innovation af den offentlige sektor sætter effektivitet og performance højt på dagsordenen. Denne nye ansvars- og rollefordeling afføder spørgsmålet: Hvem er inde, og hvem er ude i fremtidens velfærdssamfund? Og hvordan sikrer vi som velfærdsledere, at alle kommer med i samskabelsen og fornyelsen af velfærden?

Du kan se hele programmet for Årsmødet 2017 her. Og du kan tilmelde dig Årsmødet her.

Tre ministre taler på Årsmødet 2017

I år går ikke mindre end tre ministre på talerstolen: Innovationsminister Sophie Løhde, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll.

Årsmødeavisen 2017

En måneds tid før Årsmødet får alle medlemmer af FSD en 20siders årsmødeavis tilsendt sammen med en invitation til at tilmelde sig Årsmødet. Årsmødeavisen rummer artikler og indlæg fra nogle af de oplægsholdere, som taler på Årsmødet og er tænkt som en appetitvækker til mødet.

Du kan se Årsmødeavisen 2017 her.