Årsmødet samler medlemmerne

Årsmødet er den begivenhed, som én gang om året samler FSDs medlemmer på tværs af kommuner og forvaltningsområder. Årsmødet finder sted over to dage og har et aktuelt velfærdstema til debat, som underbygges af veloplagte og kvalificerede oplægsholdere: Forskere, ledere, velfærdseksperter – og gerne også en eller flere ministre.

Årsmødet byder selvfølgelig også på muligheden for kollegial sparring og networking. Der er desuden altid et udvalg af bemandede udstillingsstande, som demonstrerer og udbyder nye produkter på velfærdsområdet - fra softwareløsninger over velfærdsrobotter til konsulentydelser.

På Årsmødet afholdes også foreningens generalforsamling, hvor medlemmerne bl.a. vælger formand hvert andet år og har mulighed for at spørge ind til foreningens virke det forgange år.

Tilmeld dig Årsmødet her

Årsmødet 2018

Årsmødet 2018 finder sted den 29.-30. oktober på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Temaet er: Ledelse af fremtidens velfærd: Vi skal sætte frontmedarbejderen fri.

For det er i mødet mellem borgeren og den enkelte medarbejder i kommunen, at værdien i velfærden skabes. I den relation skal det lykkes at yde den indsats, som bringer borgeren videre. Og for at det kan ske, skal vi som kommunale topledere rydde forhindringerne af vejen – ikke skabe dem.

Sådan ser virkeligheden ikke altid ud, ved vi godt. Borgere, som har brug for hjælp fra mere end én af kommunens forvaltninger, møder mange frontmedarbejdere, får lagt mange planer og risikerer at løbe spidsrod imellem dem – et kendt og årelangt problem. Og i styringens hellige navn kan vi som ledere af og til gøre vores til, at vejen mod målet bliver unødigt lang og svært fremkommelig.

Så hvis vi skal lykkes med den aktuelle dagorden om at binde de mange, komplekse ender sammen i én unik, sammenhængende plan og indsats, kræver det ledelse og organisering på tværs.

Hvordan vi bedst gør det, sætter FSD fokus på til Årsmødet 2018 – som altid med veloplagte ministre, oplægsholdere og ikke mindst deltagere i salen.

Se det foreløbige program for Årsmødet her.

Udstilling på Årsmødet?

Vil du være udstiller på FSDs Årsmøde, kan du booke en stand ved at skrive en mail til sekretariatet: [email protected]

Årsmødeavisen 2018

En måneds tid før Årsmødet får alle medlemmer af FSD en 20siders årsmødeavis tilsendt sammen med en invitation til at tilmelde sig Årsmødet. Årsmødeavisen rummer artikler og indlæg fra nogle af de oplægsholdere, som taler på Årsmødet og er tænkt som en appetitvækker til mødet.

Du kan se Årsmødeavisen 2017 her.