Årsmødet samler medlemmerne

Årsmødet er den begivenhed, som én gang om året samler FSDs medlemmer på tværs af kommuner og forvaltningsområder. Årsmødet finder sted over to dage og har et aktuelt velfærdstema til debat, som underbygges af veloplagte og kvalificerede oplægsholdere: Forskere, ledere, velfærdseksperter – og gerne også en eller flere ministre.

Årsmødet byder selvfølgelig også på muligheden for kollegial sparring og networking. Der er desuden altid et udvalg af bemandede udstillingsstande, som demonstrerer og udbyder nye produkter på velfærdsområdet - fra softwareløsninger over velfærdsrobotter til konsulentydelser.

På Årsmødet afholdes også foreningens generalforsamling, hvor medlemmerne bl.a. vælger formand hvert andet år og har mulighed for at spørge ind til foreningens virke det forgange år.

Årsmødet 2018
Årsmødet 2018 finder sted den 29.-30. oktober på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Hovedbestyrelsen arbejder i øjeblikket med at fastlægge tema og program for Årsmødet. Så snart det er klar, kan du læse mere her på siden. Det er dog allerede nu muligt at tilmelde sig her.

Årsmødeavisen 2017
En måneds tid før Årsmødet får alle medlemmer af FSD en 20siders årsmødeavis tilsendt sammen med en invitation til at tilmelde sig Årsmødet. Årsmødeavisen rummer artikler og indlæg fra nogle af de oplægsholdere, som taler på Årsmødet og er tænkt som en appetitvækker til mødet.

Du kan se Årsmødeavisen 2017 her.