Det mener FSD

FSD’s hovedbestyrelse har diskuteret og sammenfattet foreningens holdninger på de store velfærdsområder: Børn og unge, ældre, sundhed, beskæftigelse samt handicap og psykiatri i en række holdningspapirer.

Holdningspapirerne opregner styrker og succeser, som kommunerne har opnået. De skitserer udfordringer og bekymringer, økonomi og ressourcer samt områdets robusthed. Og de runder samskabelsen og inddragelsen af civilsamfundet i indsatserne. Afslutningsvis giver FSD sine bud på fremtidsperspektiver og mulige løsninger på udfordringer og bekymringer.

Holdningspapirerne er resultatet af en arbejdsproces på tværs af FSD’s hovedbestyrelse, som er færdiggjort i april 2017.

Læs holdningspapirerne for hvert af de 5 områder herunder.

Nederst kan du læse de høringssvar til lovforslag, som foreningen har afgivet.

 

Bliv medlem af Foreningen af
Kommunale Social-, Sundheds- og
Arbejdsmarkedschefer i Danmark

Meld dig ind her

 
 

 Tilmeld dig FSD's nyhedsbrev her