Hovedbestyrelsen

Landsformand

Social- og Arbejdsmarkedsdirektør

Helle Linnet
Vordingborg Kommune
E-mail: HLI@vordingborg.dk

 

 

Kreds 1 - Region Hovedstaden

Mette Mortensen

Direktør

Mette Vaaben Mortensen
Ballerup Kommune
e-mail: mvm@balk.dk

Direktør

Charlotte Markussen
Høje-Taastrup Kommune
e-mail: charlottemar@htk.dk    

Direktør

Helle Hagemann Olsen
Frederikssund Kommune
e-mail: hhols@frederikssund.dk


Kreds 2 - Region Sjælland

Direktør

Peter Kjærsgaard Pedersen
Greve Kommune
e-mail: pkp@greve.dk

Job-, Omsorgs- og Sundhedsdirektør

Bruno Lind
Næstved Kommune
e-mail: brlin@naestved.dk

Direktør

Kirsten Jacobsen
Faxe Kommune
e-mail: kija@faxekommune.dk


Kreds 3 - Region Syddanmark

Arbjedsmarkedschef

Marianne Rasmussen
Kerteminde Kommune
e-mail: mrs@kerteminde.dk

Britta Martinsen

Social- og Tilbudschef

Britta Martinsen
Esbjerg Kommune
e-mail: brmar@esbjergkommune.dk


Kreds 4 - Region Midtjylland

Socialdirektør

Erik Kaastrup-Hansen
Århus Kommune
e-mail: erka@aarhus.dk

Næstformand

Social- og Sundhedsdirektør

Kate Bøgh
Favrskov Kommune
e-mail: katb@favrskov.dk

Direktør

Kjeld Berthelsen
Struer Kommune
e-mail: kjb@struer.dk


 

Kreds 5 - Region Nordjylland

Socialdirektør

Jan Nielsen
Aalborg Kommune
e-mail: jan.nielsen@aalborg.dk

Direktør

Lone Becker
Thisted  Kommune
e-mail: lsb@thisted.dk

Socialchef

Hanne Manata
Aalborg Kommune
e-mail: hhm-fb@allborg.dk