Tak for i år! (12.12.16)

Kære medlemmer af FSD,

På vegne af hovedbestyrelsen vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et festligt nytår.

Det er med stor glæde, at jeg stadig har vores årsmøde i frisk erindring. Personligt synes jeg, at det var helt fantastisk, og den oplevelse bakkes op af de tilbagemeldinger, jeg har fået fra mange medlemmer siden, vi skiltes på Park Hotel i Glostrup.

For mig vidner et sådant årsmøde om, at vi har et stærkt, kollegialt fælleskab. Det har vi hele året, men når vi er samlet i to dage og oplever så inspirerende oplægsholdere, veloplagte ministre og hyggeligt samvær, styrker det min følelse af, at vi kan og har noget ganske særligt sammen som kollegaer.

Uanset at vi nok er mange, der godt kunne drømme om lidt ’ro på bagsmækken’, så der kunne blive bedre tid til den daglige drift af velfærden hjemme i egen kommune, er der vist ikke skyggen af tvivl om, at 2017 bliver alt andet end fredeligt.

Ny regering med politiske visioner om velfærd i verdensklasse kombineret med en dæmpet, økonomisk vækst i de offentlige udgifter vidner i sig selv om ’fast arbejde’ til os i kommunerne. Læg dertil udsigten til endnu en reform på beskæftigelsesområdet og større konkurrenceudsættelse på offentlige ydelser – for blot at nævne to af de meldinger, vi allerede kender til.

Internationalt står Danmark og verden også med store udfordringer, som vi før har set fører til politisk røre herhjemme – hvem husker ikke stadig billederne af flygtningene på de danske motorveje?

Disruption er et nyere begreb på den offentlige dagsorden – nu cementeret med regeringens planer om at nedsætte et ’Disruptionråd’ og dermed også noget, vi kommer til at forholde os til, hvis vi ikke allerede gør det: Innovation, digitalisering, teknologiløsninger, som overflødiggør funktioner på nogle området og skaber nye på andre. 

Derfor vil jeg runde af med et håb om, at I alle får mulighed for at slappe lidt af og samle kræfter i godt samvær med familie og venner hen over julen og nytåret. En særlig tak skal lyde til medlemmerne i FSDs hovedbestyrelse for indsatsen i 2016. Det er rigtig godt at mærke jeres engagement og opbakning til foreningens arbejde.

Jeg ser frem til mange gode kollegiale stunder i 2017.

De bedste hilsner fra

Helle Linnet
Landsformand