Høringssvar om pædagogiske læringsmål og læreplanstemaer

Læs høringssvaret her.