Læs FSD’s høringssvar på hjemmesiden

FSD afgiver løbende høringssvar til lovforslag og bekendtgørelser på de områder, foreningen dækker: social, sundhed, beskæftigelse, integration og ældre. Læs dem her